Az epitesijog.hu portál fontos változásra hívja fel a figyelmet, mely az előtető, védőtető építése kapcsán történt. A korábbi jogszabályi meghatározás ugyanis érdemben módosításra került azzal, hogy már kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése végezhető építési engedély nélkül.

A lényeges változás ott történt, hogy most már csak a homlokzathoz rögzített, és nem a mellé illesztett előtető az, amely engedély nélkül építhető. A rögzítés egy konkrétabb meghatározás, és feltételezi, hogy a homlokzati falhoz erősítik, rögzítik az előtetőt, védőtetőt, nem pedig mellé helyezik, önálló tartószerkezettel.

Adódik viszont akkor a kérdés, hogy az az előtető-szerkezet, amely az épület mellé kerül elhelyezésre, de nincs rögzítve a homlokzati falba, akkor már építési engedély köteles?

Mivel a jelenlegi szabályozás alapján az Eljárási kódex 1. számú mellékletében szereplő építményekre nem kell építési engedélyt kérni, így egy önálló tetőszerkezet, melyet előtetőként kívánnak kialakítani, bizony engedélyköteles lehet a normaszöveg alapján – hacsak nem tekinthető kerti építménynek [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek., 6. számú melléklet; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet] – írja az epitesjog.hu.

2021. január 23. Forrás: epitesijog.hu